Metode for chok/traume

Det kræver en stor forståelse for, hvor svært det kan være at fortælle, om det der forgår i dig og det kræver nærvær og omsorg af terapeuten.Nærvær, langsommelighed, nænsomed, mening - det er de grundsten, denne terapeutiske proces bygger på, som også inkluderer metoder fra Somatic Experiencing®, som jeg specifikt bruger til at arbejde med krop og traume.Nærvær

Jeg har trænet nærvær gennem 25 år ved at prakticere meditation og mindfulness og i det terapeutiske rum er det min naturlige måde at være til stede. Jeg er her. Jeg forlader dig ikke. Jeg er med hele vejen.

 

Langsommelighed

Den eneste måde man kan afspænde nervesystemet på, er at arbejde i et langsomt tempo.

Går det for hurtigt, sker der bare en re-aktivering af traumet og så spænder nervesystemet endnu mere op. Traumet har et traumesug – dvs. der kan opstå en stor trang til at fortælle om den traumatiske oplevelse, som ikke er hensigtsmæssig at arbejde med.

Processen er langsom og vi skal stille og roligt trække vejret ind i den.

 

Nænsomhed

Gennem brug af kreative værtøjer, såsom tegning, formning, arbejde med fortællinger/myter, undersøgelse af kropsfornemmelser og arbejdet med personlige ressourcer (krop, fantasier, mennesker, dyr, mm.), kan man tale om dét der er svært på en tryg måde. Det bliver ikke snakken om traumet, der fylder det meste i terapien. Dét bliver arbejdet med at få nervesystemet til at falde til ro.

Jeg arbejder også med meditative processer og mindfulness, hvis det hjælper med at skabe ro i kroppen.

I nogle tilfælde kan det have modsat effekt og her skal der arbejdes med blid bevægelse.

’Walk-and-talk’ er også en terapiform, som kan bruges, når der opstår for meget uro i kroppen.

 

Meningen med det hele

Det kan være svært at finde mening i det, der er sket. Og når Nu'et er blevet meningsløst, kan det føles som hån at snakke om mening.

Men når du, som klient, har integreret dele af traumet, så kan det være, at du får øje på de ting i dit liv, som du har givet afkald på – ubevidst! Og med god grund!

Det kan lige præcis være, at du finder ud af, at du har levet et meget tilbagetrukket liv, når du egentlig længes efter kontakt og længes efter igen at være en del af fællesskabet.

 

Det er derfor vigtigt at finde mening i sin historie og mening i det nye liv, der nu opstår og får plads.

Det kræver energi og støtte at holde fast i den nye måde at leve sit liv på.


Og det kan kræve stor mod at tør give slip i dét, der ikke længere kan eller skal være del af éns liv.

Men overlevelse kan blive til mening og kan give adgang til en dybere kontakt med livet og andre og ikke mindst med dig selv.


Walk & Talk

For nogle af os giver det at være udenfor en tryggere ramme end blot at sidde overfor en person, der sagtens kan komme lidt tæt på, enten følelsesmæssig eller også bare ved at give os al opmærksomhed.

Jeg har efterhånden fået rigtig mange gode erfaringer og fået god feedback med at gå en tur og lave terapi udendørs. For nogen er det nemmere at snakke, mens man er i bevægelse og kan trække vejret dybt og se ud over en sø eller stå beskyttet under et træ. 

Naturen har sin egen måde at hele på og måske er denne måde noget for dig!


Det har andre sagt om psykoterapi hos Gerit:

'Tak fordi du viste mig igen og igen, hvordan jeg bliver ved med at nedgøre mig selv. Nu føler jeg, at jeg er godt på vej til heling.' A., kvinde


'Du formår virkelig at skabe tryghed i relationen.' T, kvinde


'Dit nærvær og tilstedeværelse i rummet har givet mig lov til at snakke om det, der har været smertefuldt og fyldt så meget i mit liv. Tak for dig.' S., kvinde


'Samtaler med dig var meget inspirirende og jeg føler, at jeg er kommet videre med mit liv.' N., mandPsykoterapi foregår på følgende tidspunkter:

  • alle dage på Frederiskberg eller i Lyngby på Skeltoftevej
  • Onsdag mellem kl. 14:00-21.00 i Lynby på Ulrikkenborg Allé 32, tæt på Lyngby station
  • Lørdag kun efter aftale i Lyngby og med 100 DKr tillæg per session


En session varer i 1 time 15 minutter og koster 750 DKr for individuel terapi og 850 DKr for parterapi.
It doesn't interest me who you are,

how you came to be here.


I want to know if you will stand

In the center of the fire with me


And not shrink back.


Oriah Mountain Dreamer


Psykoterapeutisk arbejde med chok/traume og eksistentielle kriser