Home

Psykoterapi, Meditation og Mindfulness

In all chaos there is a cosmos,

in all disorder a secret order!

 

I alt kaos findes et kosmos,

i al uorden findes en hemmelig orden!

C. G. Jung

 

 

Træningsterapi (Dansk, English, Deutsch)

Jeg er psykoterapeut studerende hos ID Academy på 4. år og tager imod træningsklienter. En session varer i 1 time of 15 minutter.

 

Every life is a piece of art.....................

Tanken bag ID psykoterapi er, at mennesker og menneskeheden konstant er i udvikling.

Udviklingsspiralen er en model, der beskriver, at hver af os møder sine personlige problemstillinger på forskellige bevidsthedsniveauer på forskellige tidspunkter i vores liv.

Så selv om vi udvikler os, vil vi møde lignende problemstillinger/udfordringer igen, men med en dybere og mere nuanceret indsigt.

 

Hver udviklingsniveau kræver en anden tilgang til det indre arbejde og det er derfor vigtigt at blive mødt lige præcis dér, hvor man er. Og det er især vigtigt at møde en problemstilling på det niveau, hvor det ligger.

Det er en spændende og givende undersøgelse, der forudsætter intuition og forståelse af terapeuten og ikke mindst, at have gået vejen selv.

 

There is a crack in everything, that’s how the light gets in

Det er ikke at bryde et menneskets overlevelsesstrategier, men at forstå disse for deres funktion og at undersøge dem sammen med klienten med respekt og ydmyghed.

Når krop, sjæl og ånd integrerer disse strategier og åbner op for alternative muligheder, så kan det indre lys begynde at skinne igennem personligheden og livet begynder at åbne sig på hel nye måder.

 

Mit personligt møde med mennesker og mine egne problemstillinger har lært mig at respektere og være ydmyg overfor andres måde at håndtere livet på og forsøge med hele mit hjerte at forstå, hvad den dybere mening for den enkelte er.

 

No person is born wise

Jo mere man forstår, jo mere ansvar indebærer det for den enkelte, men det giver også større frihed og valgmulighederi livet.

Det giver indre harmoni og tilføjer dybde , humor, lethed og farve til dét, der er helt almindeligt.

 

Metoder en ID terapeut arbejder med:

  • Adfærd – hvordan vi reagerer, vores arketyper
  • Kognitiv – hvad vi tænker og fortæller os, overbevisninger
  • Systemisk – hvilke roller vi tager i forskellige sammenhæng
  • Psykodynamisk – mønster, tilknytning fra barndommen, det indre barn
  • Eksistentiel – død/liv, ensomhed/forbundethed, frihed/ansvar, mening/meningsløshed
  • Humanistisk – de personlige indre ressourcer, at styrke sig selv indefra
  • Transpersonlig – dét, der er større end personligheden/ego’et
  • Chock/traume

 

Citater fra: Pierre Janet, Leonard Cohen, Miguel de Cervantes

 

OBS: Da det er træningsterapi, modtager jeg af etiske årsager IKKE klienter der er under 18 år, heller ikke klienter, der er aktive misbrugere eller som har psykiatriske diagnoser.

Jeg modtager heller ikke klienter, der er i en medicinsk behandling som påvirker sindstilstanden.

Og jeg modtager ikke venner og familie i terapi.

 

Copyright 2018 © All Rights Reserved