Home

Psykoterapi, Meditation og Mindfulness

In all chaos there is a cosmos,

in all disorder a secret order!

 

I alt kaos findes et kosmos,

i al uorden findes en hemmelig orden!

C. G. Jung

 

 

Træningsterapi (Dansk, Engelsk og Tysk)

Jeg har arbejdet fuldtid sideløbende med, at jeg har dyrket meditation og mindfulness i mere end 20 år og siden 2014 er jeg i gang med at læse til psykoterapeut.

 

Jeg er psykoterapeut studerende på 3. år og når man har øvet sig regelmæssigt i to år, har været igennem et intensivt egenterapi- og supervsionsforløb, så har man mulighed til at starte med at arbejde med sine egne klienter.

 

Det er en del af og krav til at blive færdiguddannet og certificeret som psykoterapeut.

Jeg tilbyder derfor træningsterampi på en stærk reduceret pris af 300 DKr. per session. En session varer i 1 time of 15 minutter.

 

Integral Psykoterapi

Den integrale tilgang til psykoterapi betyder at se hele mennesket.

Hele det menneske betyder at se og arbejde med krop, sind og ånd og at finde en balance mellem disse.

Fordi jeg har arbejdet i mange år med mindfulness og meditation, er det vigtigt for mig at tage udgangspunkt i dét, der er til stede fra øjeblik til øjeblik.

Nærvær i relationen, åbenhed, nysgerrighed og ikke mindst varme og ro er de styrker, som jeg mest lægger vægt på i den terapeutiske relation.

 

OBS: Da det er træningsterampi, modtager jeg af etiske årsager IKKE klienter der er under 18 år, heller ikke klienter, der er aktive misbrugere eller som har psykiatriske diagnoser.

Jeg modtager heller ikke klienter, der er i en medicinsk behandling som påvirker sindstilstanden.

Og jeg modtager ikke venner og familie i terapi.

 

Copyright © All Rights Reserved